Your browser does not support JavaScript!

ຕິດ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ

ຖ້າທ່ານສົນໃຈຢາກເປັນຕົວແທນພັດທະນາຫວຍ, ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ ບໍລິສັດອິນເຕີເນຊັນການຄ້າ ຈຳ ກັດຜູ້ດຽວພັດທະນາຫວຍພັດທະນາເລກ 3.

ທີ່ຢູ່: 
ຖະ ໜົນ 23 ສິງຫາ,
ບ້ານໂພນໂບ້,
ເມືອງໄຊເສດຖາ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ: 021 41 42 43
ແຟັກ: 021 450 081

ອີເມວ: [email protected]
ອີເມວ: [email protected]